Ostatni produkt
PVHC-2.5_Foto1.jpg

Regulator MPPT PVHC

Cena:1790.00
Wizyt:
Dzisiaj: 3Wszystkich: 325986

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które zostały nam przekazane oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do nowych przepisów.

Zastosowane przez nas środki techniczne oraz rozwiązania organizacyjne sprawiają, że Państwa dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest:

El-CAR Sylwester Boguszewski
Aleja Młodości 25
21-020 Milejów

NIP: 5050053745

(dalej El-CAR Sylwester Boguszewski) 

Cel przetwarzania:

Dane przetwarzane są w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez stronę internetową www.el-car.auto.pl (dalej Sklep).

Oznacza to, że dane niezbędne są do:

- zawarcia umowy kupna/sprzedaży

- dokonania rozliczeń

- dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru

- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia)

 

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach (subskrypcja), wówczas EL-CAR przetwarza Państwa dane (adres e-mail) w celu przesyłania własnych informacji handlowych dotyczących na przykład, promocji, nowości ofertowych czy informacji dotyczących funkcjonowania firmy (urlopy, wdrożone nowości czy procedury)

Rodzaj danych

El-CAR przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. dokonywania zakupów w Sklepie

 • imię i nazwisko

 • adres dostawy

 • numer telefonu

 • adres e-mail

 • adres IP

 • dane niezbędne do FV wystawianej na życzenie Klienta (nr NIP)

 1. obsługi reklamacji i zwrotów towaru/odstąpienia od umowy zakupu (pomoc w zorganizowaniu odesłania towaru, zwrot należności za zwracany towar)

 2. wysyłki informacji handlowych po wyrażeniu przez Państwa chęci otrzymywania newsletterów (subskrypcja)

 • adres e-mail

 1. w celach rachunkowo podatkowych (jeżeli zakup dokumentowany jest fakturą VAT)

 • nazwa i adres siedziby firmy

 • numer NIP/REGON/PESEL, jeżeli zostały podane przez Kupującego

 1. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum

Podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji – umowy zakupu

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych (prowadzona księgowość, wystawianie imiennych dokumentów sprzedaży na życzenie Kupującego, wyciągi bankowe)

Przetwarzanie danych (umieszczenie ich na liście przewozowym i potwierdzeniu nadania) dla celów realizacji dostawy towaru przez wskazanego przez Kupującego przewoźnika regulowane jest przepisami Prawa pocztowego i Prawa przewozowego.

Korzystamy z usług firmy hostingowej, a warunki współpracy i bezpieczeństwa ustalone są na mocy zawartej z naszym usługodawcą Umowy powierzenia i przetwarzania danych osobowych, gwarantującej bezpieczeństwo danych.

Okres przetwarzania/przechowywania danych osobowych

Dane niezbędne w procesie realizowania zamówienia lub zakończenia procedur reklamacyjnych przechowywane są i przetwarzane tylko w wymaganym dla tych celów czasie

Dane zawarte na imiennych dokumentach sprzedaży i programach księgowo-rachunkowych, wyciągi bankowe przechowywane są przez okres określony przepisami prawa podatkowego

Mają Państwo prawo do:

 • usunięcia lub zmodyfikowania danych osobowych

 • profilowania przetwarzanych danych (adres e-mail), by lepiej dostosować ofertę/informacje otrzymywane drogą elektroniczną na Jego (Kupującego) wyraźną prośbę

 • ograniczenie zakresu przetwarzania danych

 • informacji o zakresie przetwarzania danych

 • przekazania danych do innego, wskazanego przez Kupującego podmiotu, przesyłając na adres e-mail biuro@el-car.auto.pl dane podmiotu, do którego dane mają być przekazane, oraz informacje, które dane mają zostać przekazane

 • zgłoszenie skargi do organu nadzorczego w przypadku zauważenia uchybień w zarządzaniu danymi

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Państwa transakcjach, których przechowywanie związane jest z obowiązującymi nas przepisami prawa oraz prawami Państwa do roszczeń z tytułu np. rękojmi czy gwarancji.

Cookies

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny (o czym kupujący jest informowany korzystając ze strony www.el-car.auto.pl i akceptując Politykę cookies)