Wizyt:
Dzisiaj: 53Wszystkich: 85514

Regulator mocy grzałek 2 kanałowy - KEG

REGULATORY I STEROWNIKI|

Cena:170.00
Na specjalne zamówienie
Ocena:5.00, Głosów:1

Urządzenie służy do płynnego sterowania grzałką poprzez przekaźniki SSR, tak aby zachować odpowiednią moc, stosowną do aktualnej temperatury cieczy.

Regulator posiada jeden element pomiarowy temperatury, DS18B20 jest to cyfrowy czujnik temperatury kalibrowany fabrycznie, który nie wymaga korygowania wartości wskazanej. Urządzenie obsługuje również detekcję obecności cieczy, dzięki czemu nie dojdzie do sytuacji pracy grzałek „na sucho”. Gdy zastosujemy dodatkowy pływak wysokiego poziomu, otrzymamy dwustopniową informację o poziomie cieczy w KEGu. Regulator posiada funkcję alarmu informującą o zakończonym procesie destylacji (osiągnięcie temperatury T.END), oraz o braku wystarczającej ilości cieczy do podgrzania. Urządzenie posiada 5 profili rozgrzewania, czyli ustala się 5 progów temperaturowych, i dla każdego przedziału temperatur można ustawić dowolną moc dla każdej grzałki. Przykład:

P0.1 – 50.0 st (próg pierwszy oznacza temperaturę przejścia z profilu 0 do 1. Poniżej tej temperatury jest profil 0 a powyżej jest 1

P1.2 – 60.0 st – jest to temperatura przejścia z trybu 1 na 2.

P2.3 – 70.0 st – jest to temperatura przejścia z trybu 2 na 3.

P3.4 – 60.0 st – jest to temperatura przejścia z trybu 3 na 4.

P5.5 – 60.0 st – jest to temperatura przejścia z trybu 4 na 5.

End – 96.0 st – temperatura zakończenia procesu

Temperatura oznaczona jako „End” to temperatura bezwzględnego końca procesu czyli przerywająca działanie grzałek (włącza alarm) niezależnie od ustawień profili.

Dla każdego przedziału temperatur ustawiamy osobno wartość mocy (0-100%) pierwszego kanału i drugiego. Podczas procesu destylacji możliwa jest zmiana wartości mocy danego kanału w aktualnie trwającym profilu.

Zaletą regulatora jest to, że uniemożliwia przegrzanie zacieru, w momencie, gdy ten ma już niewiele alkoholu i ważne jest, aby to co zostało w kegu nie przedostało się do destylatora.

Regulator jest również wyposażony w interfejs RS485 MODBUS, dzięki któremu będzie możliwość zdalnej kontroli z panela sterującego lub aplikacji na komputerze poprzez interfejs USB-RS485.

Sterownik wyświetla różne parametry, pierwsza opcja menu wyświetla temperaturę końca procesu,  druga moc pierwszego kanału, trzecia pozycja moc drugiego kanału, czwarta zaś poziom cieczy poprzez poziome kreseczki odpowiadające poziomowi cieczy. Przejście między opcjami menu odbywa się przez krótkie wciśnięcie przycisku MENU.

 

UWAGA!!! Do pracy regulatora potrzebny jest przekaźnik SSR (bez funkcji przełączania w zerze) dostępny w naszym sklepie.